Lean digital help digitale ondernemers en teams om deadlines te halen en meer grip te krijgen op kwaliteit en budget.

 • Advies en coaching voor product management
 • Begeleiding bij detachering en procesoptimalisatie
 • App development van idee tot oplevering

Digitale innovatie is belangrijk om op concurrentie vooruit te lopen. Helaas worstelen veel organisaties nog te vaak met dezelfde uitdagingen:

 • Gebrekkig beeld van digitale ontwikkelingen
 • Verwatering van visie naar product
 • Weinig synergie tussen teams en disciplines
 • Onvoldoende controle over doorlooptijd en kwaliteit

Dit resulteert vaak in verkeerde investeringen, frustraties, langdurige ontwikkeltrajecten, het missen van kansen en deadlines, werk wat overnieuw gedaan moet worden en ongewenste verrassingen later in het traject.

Lean Digital helpt organisaties deze uitdagingen te overkomen met een integrale aanpak door:

 • Begeleiding bij het vertalen van visie naar een duidelijke aanpak
 • Strategisch advies om risico’s en kansen inzichtelijk te krijgen
 • Opzetten van een beheersbaar ontwerp- & ontwikkelproces
 • Accelereren van het ontwikkeltraject

Dit doen we voor organisaties die met behulp van digitale productontwikkeling nieuwe markten willen aanboren, werkzaamheden willen automatiseren, kostenbesparingen willen realiseren of nieuwe diensten ontwikkelen. Organisaties met:

 • een sterke groeimentaliteit
 • gedeelde toewijding aan hetzelfde doel
 • hiervoor wendbaar kunnen zijn

Organisaties die worstelen met digitale productontwikkeling hebben moeite om hun visie en doelen helder voor ogen te houden gedurende een ontwikkeltraject. Gebrek aan context en informatie zorgt ervoor dat disciplines niet de meest doordachte keuzes kunnen maken, wat de samenwerking belemmert. De gevolgen: vertragingen, kosten die uit de hand liepen, gefrustreerde teamleden en onderdelen opnieuw moeten ontwikkelen om fouten te herstellen.

Deze symptomen moeten integraal aangevlogen worden en niet individueel of met één enkele standaard. Door het forceren van een enkel standaard "agile" proces, design system of coding standard schiet je nog steeds te kort. Voor digitale productontwikkeling zijn deze uitdagingen alleen te overkomen met een integrale aanpak èn een sterke technische achtergrond.

In plaats van het doorvoeren van een process of middel als tussenresultaat is Lean digital een betrokken partner die verantwoordelijkheid neemt voor het eindresultaat. Met ruim 15 jaar aan expertise in digitale product ontwikkeling en een brede ervaring:

 • Binnen diverse organisaties en culturen, van startup tot overheid
 • Voor verschillende markten zoals logistiek, sport, financiële dienstverlening, zorg en overheid
 • Vanuit verschillende rollen; uitvoerend in een interim positie, als externe consultant en voor productontwikkeling van idee tot oplevering

Voor productmanagers en projectleiders

Tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces van maatwerk software zien we dat teams vaak dezelfde uitdagingen hebben:

 • verschil tussen initiële inschatting en uiteindelijke implementatie
 • onverwachte complicaties tijdens de ontwikkeling
 • veel bugs en onderhoud na oplevering

Dit komt bijvoorbeeld door veel dubbel werk, weinig grip op kwaliteit of een moeizame samenwerking tussen disciplines.

Lean Digital zorgt voor meer controle, slagkracht en snellere groei van productteams door:

 • inzicht in daadwerkelijke productstatus en openstaande werkzaamheden
 • meer inzicht in beschikbare middelen en leveranciers
 • betere afstemming tussen disciplines

Voor productteams & startups

Productteams en startups hebben te maken met veel onzekerheden en moeten snel en wendbaar te werk gaan. Veel teams ervaren:

 • weinig inzicht in voortgang en groei
 • moeite met het prioriteren van de werkzaamheden
 • te hoge technische investeringen

Dit komt onder andere door te weinig of verkeerde focus, een slecht gestructureerde aanpak of een kennis tekort binnen één of meerdere disciplines.

Lean Digital zorgt voor meer grip tijdens de productverkenning en productontwikkeling door:

 • gestructureerde aanpak voor markt- & productverkenning
 • focus op de juiste klantwaarde op het juiste moment
 • aanvullen van de kenniskloof waar nodig

Dit doen we o.a. voor

ImproofDSUGreenhouse GroupIntraworksCammioViaVielaUltimakerMediaklapper
Blendergrid begon moeilijk onderhoudbaar te worden. Aan de hand van een abstracte visie van wat we wilden, heb ik erg goed en doordacht advies gekregen. We hebben nu een solide basis met uitgewerkte implementaties om vervolgens zelf verder uit te bouwen.
Ben is betrokken en heeft een hele sterke no-nonsense mentaliteit. We waarderen zijn rust en integriteit. Door helder best practices aan te aangeven zijn we binnen tijd en budget gebleven. Met andere leveranciers heb ik minder goede ervaringen.
Met een duidelijke visie heeft Ben onze web applicatie gebruiksvriendelijk gemaakt en dankzij zijn technische kennis heeft hij dit naadloos overdragen naar onze ontwikkelaars.